Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene verkoopsvoorwaarden

    

   Ondernemingsgegevens


   VAN LAER - HUMBEEK

   Kerkstraat 232

   1851 Humbeek (Grimbergen)

   België

   [email protected]

   +32 (0)2 269 17 08

   Ondernemingsnummer: 0433.568.224

   BTW-nr: BE 0433.568.224


   Artikel 1: Algemene bepalingen


   De e-commerce website https://juweliervanlaer.be/ is een webshop van VAN LAER, een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 232, 1851 Grimbergen en met ondernemingsnummer 0433.568.224 (RPR Brussel), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “Juwelier Van Laer”.

    
   Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Juwelier Van Laer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Juwelier Van Laer aanvaard zijn.

    

   De Klant kan Juwelier Van Laer als volgt bereiken:

   • telefonisch: +32 (0)2 269 17 08
   • per email: [email protected]
   • per post: Kerkstraat 232, 1851 Grimbergen

    


   Artikel 2: Prijs


   Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

    

   Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


   De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

    

   Artikel 3: Aanbod


   Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Juwelier Van Laer niet. Juwelier Van Laer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Juwelier Van Laer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


   Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.


   Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Juwelier Van Laer. Juwelier Van Laer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


   Artikel 4: Online aankopen

    

   De klant kan via de online catalogus artikels bekijken en vergelijken. Artikels kunnen in een virtueel winkelmandje geplaatst worden. Na de aanmaak van een account kan de klant de inhoud van het winkelmandje bestellen en betalen met een betaalwijze naar keuze.

    

   De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

   • via kredietkaart
   • via bankkaart
   • via de betaalknop van KBC en Belfius
   • via PayPal
   • via iDeal

    

   Wanneer de betaling afgerond en geaccepteerd is, krijgt de klant een elektronische bevestiging van zijn/haar bestelling. Hierin is een overzicht van de bestelling, een elektronische factuur (pdf formaat) en een elektronische kopie (pdf formaat) van de algemene voorwaarden van het moment van de bestelling terug te vinden. Beide pdf documenten kunnen gedownload en opgeslagen worden. 

    

   Juwelier Van Laer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

    

   Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

    

   Artikelen besteld via onze webwinkel worden binnen de Europese Unie geleverd.

    

   5.1 Leveren binnen België

   Juwelier Van Laer streeft ernaar om bestellingen binnen 1 à 3 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren bij u in België.  Elk artikel versturen wij per bpost aangetekend of DPD of via een andere koerierdienst.  Dit geldt voor goederen die bij Juwelier Van Laer op voorraad zijn op het moment van de bestelling.

   Verzendkosten voor bestellingen binnen België zijn gratis vanaf €100.

    

   5.2 Leveringen buiten België (Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland).

   Leveringen naar bestemmingen buiten België, zoals Luxemburg, Nederland,Frankrijk en Duitsland, streven we om binnen de 2 à 4 werkdagen na ontvanst van de betaling af te leveren bij u.  Elk artikel wordt verstuurd per bpost aangetekend of DPD of via een andere koerierdienst.

   Uw bestelling zal in de regel binnen de 4 à 6 dagen bij u worden aangeboden.  Dit geldt voor goederen die bij Juwelier Van Laer op voorraad zijn op het moment van de bestelling.

   Voor zendingen buiten België (Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Duitsland) is de bijdrage van verzendkosten 12 euro.

    

   Indien de goederen niet op voorraad zijn en bij gevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden verbindt Juwelier Van Laer te leveren binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

    

   Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Juwelier Van Laer.

    

   Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Juwelier Van Laer was geboden.

    

   Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

   De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Juwelier Van Laer.

   De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juwelier Van Laer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

    

   Artikel 7: Herroepingsrecht

    

   De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Juwelier Van Laer.

    

   De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

    

   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Juwelier Van Laer (Kerkstraat 232, 1851 Humbeek, 02 269 17 08, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

    

   Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

    

   De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

    

   De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Juwelier Van Laer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

    

   Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Zorg er dus voor at u het artikel zorgvuldig verpakt bij eventuele retourzending en dat u steeds aangetekend terugstuurt. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn.  Wanneer een artikel zich niet in de originele verpakking bevinden en indien toebehoren ontbreken, etiketten verknipt zijn, zal geval per geval onderzocht worden of het herroepingsrecht kan worden ingeroepen.

    

   De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

    

   • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
   • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Juwelier Van Laer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
   • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   • overeenkomsten waarbij de Klant Juwelier Van Laer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;


   Artikel 8: Garantie

    

   Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

    

   Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


   Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Juwelier Van Laer en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Juwelier Van Laer.


   Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juwelier Van Laer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

    

   De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


   Wat betreft uurwerken geldt de garantie ook voor het binnenwerk of mechanisme van het horloge.  Ook deze garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het gemaakt werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

   De buitenkant van een uurwerk wordt beschouwd als slijtageartikels.  Bij krassen, kleurveranderingen of andere beschadigingen zal geval per geval nagegaan worden of dit te wijten is aan een gebrek inherent aan het artikel in kwestie, aan normale slijtage of verkeerd of onzorgvuldig gebruik van het uurwerk kan de wettelijke garantie niet worden ingeroepen.

    

   Wat trouwringen betreft geldt er een levenslange garantie op zetting van diamant op voorwaarde dat de klant de trouwringen jaarlijks binnenbrengt voor een controle van de steenzetting.

    

   Artikelen die op aanvraag van de klant moeten gegraveerd worden, worden niet geruild of terug genomen.

    

   Koopjes worden niet omgeruild of teruggenomen. Dit zijn artikelen die reeds sterk verminderd zijn van prijs.

    

   Artikelen die speciaal besteld worden voor de klant (een ring op maat of een artikel dat speciaal besteld wordt, dat wij niet op voorraad hebben en die door de klant specifiek besteld wordt) komen niet in aanmerking voor retour of terugbetaling.

    

   Artikel 9: Klantendienst


   De klantendienst van Juwelier Van Laer is bereikbaar op het telefoonnummer +32 2 269 17 08, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Kerkstraat 232, 1851 Humbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  Juwelier Van Laer verbindt zich ertoe om alle klachten zo snel mogelijk te behandelen.

    

   Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


   Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Juwelier Van Laer beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


   Onverminderd het voorgaande behoudt Juwelier Van Laer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

    

   Artikel 11: Privacy

    

   De verantwoordelijke voor de verwerking, Juwelier Van Laer respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

    

   De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

    

   U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Juwelier Van Laer, Kerkstraat 232, 1851 Humbeek, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

    

   In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Juwelier Van Laer ([email protected]).

    

   Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


   De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Juwelier Van Laer heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

    
   Juwelier Van Laer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

    

   Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

    

   Artikel 12: Gebruik van cookies

    

   Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

    

   U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

    

   Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

    

   Artikel 13: Aansprakelijkheid

    

   13.1 Informatie op de website

   De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.


   13.2 Links naar andere websites

   Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

   13.3 Adviezen via de website

   Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

    

   Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


   Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

   Het nalaten op gelijk welk moment door Juwelier Van Laer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

    

   Artikel 15: Wijziging voorwaarden


   Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Juwelier Van Laer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


   Artikel 16: Bewijs


   De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

   Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen


   Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

   Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

    

   Artikel 18: BECOMMERCE Label

    

   Juwelier Van Laer heeft het Reglement van het Be-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement is beschikbaar via https://www.becommerce.be/upload/Gedagscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel.pdf.  U kan zich ook wenden tot het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

    

   Artikel 19: Preventie Namaak

    

   De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

   Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

    

   Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

    

   Aan Juwelier Van Laer, Kerkstraat 232, 1851 Humbeek :

    

   Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

    

   Besteld op:

   Ontvangen op:

    

   Naam consument:

   Adres consument:

    

   Handtekening van consument:

   Datum :

    

    

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »